distribúcia zdravotníckych pomôcok

Pro-Sanita

Hellova 4
Košice
04011
+421 55 644 0709
pro-sanita@nextra.sk

Matrac s kompresorom

Matrac s kompresorom
  • Je dvojkomorový antidekubitný systém s mechanickým regulovaním tlaku v matraci. Systém je určený pre prevenciu a terapiu dekubitov. Aktívne podporuje cirkuláciu krvi a vyrovnáva tlak na jednotlivých častiach tela pacienta. Vyhovuje pre pacientov s telesnou hmotnosťou do 130 kg. Vhodný pre domácu, opatrovateľskú starostlivosť v DD a ÚSS. Set obsahuje dvojkomorový matrac, kompresor.
  • Vhodný pre pacientov s veľmi vysokým rizikom vzniku dekubitov a pre 1.- 2.stupeň terapie dekubitov.

Kód ZP: K 82303

Plná úhrada ZP